Vi vill hela tiden att SajtTOPPEN! ska utvecklas och bli bättre. Har du förslag på en webbsida som du anser bör finnas med på SajtTOPPEN! kan du tala om detta för våra editorer. Vi utvärderar alla förslag som skickas in men det är ALLTID en enskild editor som beslutar om webbsidan uppfyller de krav som ställs för att bli listad på SajtTOPPEN!

Hälsningar,
Teamet bakom SajtTOPPEN!